COACHING BIZNESOWY

Niezwykle skutecznym wsparciem na drodze człowieka do zmiany jest coaching. Sprawdza się on w wielu sytuacjach np. wtedy kiedy mimo wielu wysiłków pracownika i organizacji nie udaje się poprawić efektów jego pracy, zmienić sposobu funkcjonowania w zespole albo zwiększyć jego zaangażowania. Czasem przyczyny określonego zachowania pracownika lub menadżera nie są organizacji znane, czasem pracownik sam nie potrafi zrozumieć dlaczego nie udaje mu się wprowadzać zmian. Coaching pomaga zrozumieć te aspekty. W trakcie sesji każdy przygląda się sobie i aktualnej sytuacji, identyfikuje swoje zasoby i potencjał. W dalszym etapie procesu wypracowuje rozwiązania i stopniowo je wdraża w swojej pracy.
Coaching to proces, prowadzony w formie minimum 6 indywidualnych sesji coachingowych w odstępie około 2 tygodni od siebie. Pracujemy zgodnie z kodeksem etyki ICF.

CELE PROCESU
COACHINGOWEGO

Uzgodnienie celu dla procesu coachingowego pracownika, menadżera jest najważniejszym elementem fazy wstępnej rozmów. Podczas trójstronnego spotkania przedstawiciela organizacji (Zarządu, przełożonego, działu HR), coacha i pracownika, który będzie brał udział w sesjach uzgadniany jest cel dla procesu coachingowego. Wszystkie strony spotkania powinny mieć świadomość do jakiego efektu proces zmierza a także powinny go wspólnie zaakceptować. Podczas każdej sesji pracujemy na celami cząstkowymi, które powinny prowadzić do efektu końcowego ustalonego na początku.

ETAPY PROCESU COACHINGOWEGO

U

ANALIZA

– Omówienie sytuacji i oczekiwań organizacji w odniesieniu do pracownika
– Określenie celu procesu coachingowego – spotkanie trójstronne (organizacja, coach, pracownik)
– Uzgodnienie liczby i częstotliwości odbywania sesji

COACHING BIZNESOWY

– Określenie celu rozwojowego dla pracownika (spotkanie trójstronne)
– Przeprowadzenie minimum 6 sesji cochingowych z pracownikiem co 2 tygodnie
– Sesje prowadzone z godnie z kodeksem etyki ICF

d

RAPORT PODSUMOWUJĄCY

– Prezentuje przebieg procesu coachingowego i zastosowanych narzędzi z zastrzeżeniem poufności
– Przedstawia główne wnioski i efekty procesu coachingowego
– Prezentuje zalecenia i wskazówki rozwojowe coacha.

STANDARDY PRACY

 

Sesje coachingowe prowadzimy zgodnie ze standardami oraz kodeksem etycznym ICF (International Coach Federation). Ściśle przestrzegamy zasad poufności informacji pochodzących od Klienta – pracownika oraz organizacji zamawiającej proces coachingowy. Naszym zadaniem jest wspieranie rozwoju i osiąganie przez naszych Klientów wyjątkowych rezultatów w ich życiu, pracy, karierze i organizacji. Szanujemy potrzeby naszych Klientów i wierzymy, że każdy Klient posiada niezbędne zasoby i umiejętności, aby osiągnąć swoje cele i to on jest najlepszym ekspertem z zakresu swojego własnego życia.


EFEKTY PROCESU
COACHINGOWEGO

 

  • Skuteczne wsparcie rozwoju pracownika i osiągania przez niego pożądanego celu
  • Autoanaliza i ocena skuteczności dotychczas stosowanych schematów działania, myślenia, zachowania
  • Poszerzenie perspektywy, zrozumienie własnych motywów
  • Identyfikacja własnego potencjału i zasobów
  • Podniesienie samooceny i wary we własne możliwości
  • Wypracowanie własnej drogi do realizacji celu, tworzenie nowych rozwiązań i postaw
  • Zaplanowanie konkretnych działań i zachowań
  • Stopniowe wdrażanie zmiany
  • Zwiększenie zaufania do siebie i poprawa satysfakcji z pracy oraz życia osobistego.

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych
programach szkoleniowo – rozwojowych?

WYPEŁNIJ FORMULARZ KONTAKTOWY