AUDYT PRACOWNICZY

Istnieją sytuacje, w których brakuje nam wiedzy oraz informacji. Poszukujemy odpowiedzi na pytanie: dlaczego coś nie działa, jakie są motywy postępowania moich pracowników, skąd bierze się tak słaba atmosfera, dlaczego efektywność spada, czego potrzebują moi ludzie, co tak naprawdę myślą. Znalezienie odpowiedzi na powyższe pytania w sformalizowanej strukturze może być trudne. Relacje służbowe często utrudniają otwartą komunikację. Ludzie często nie ujawniają swoich prawdziwych potrzeb i odczuć. Przeprowadzany przez nas audyt skierowany jest na odnalezienie odpowiedzi na nurtujące Zarząd, właścicieli i menadżerów pytania. Prowadzimy wnikliwą analizę, rozmawiamy z pracownikami, przeprowadzamy badania opinii oraz satysfakcji wśród pracowników. Zawsze doprowadza nas to do ciekawych, często zaskakujących odpowiedzi. Często kolejnym etapem są dalsze programy rozwojowe.

CELE AUDYTU PRACOWNICZEGO

Głównym celem audytu jest znalezienie odpowiedzi na pytania nurtujące organizację, diagnoza kompetencji pracowników, ocena poziomu komunikacji w zespole, zbadanie opinii wśród pracowników oraz przedstawienie zaleceń rozwojowych.

ETAPY AUDYTU PRACOWNICZEGO

U

ANALIZA

– Omówienie sytuacji Klienta
– Analiza zachowań i postaw
– Ocena kompetencji
– Wywiady z pracownikami
– Badanie opinii wśród pracowników

i

DIAGNOZA

– Wyniki badania opinii – poziom satysfakcji z pracy, identyfikacja problemów pracowniczych
– Określenie przyczyn aktualnej sytuacji
– Diagnoza potrzeb szkoleniowych i rozwojowych
– Ocena poziomu zaangażowania i gotowości do zmiany
– Feedback

COACHING BIZNESOWY (OPCJA)

– Określenie celu rozwojowego dla pracownika, menadżera (spotkanie trójstronne)
– Peprowadzenie minium 6 sesji cochingowych z pracownikiem co 2 tygodnie
– Sesje prowadzone z godnie z kodeksem etyki ICF

d

RAPORT PODSUMOWUJĄCY

– Zawiera informacje z obserwacji i analiz prowadzonych przez trenera
– Przedstawia wyniki oceny kompetencji, analizy zachowań i postaw oraz udzielonego feedbacku
– Prezentuje wyniki analizy dotyczącej poziomu i jakości komunikacji wewnątrz firmy
– Przedstawia główne wnioski z procesu coachingowego
– Prezentuje zalecenia i wskazówki rozwojowe trenera oraz wszelkie cenne spostrzeżenia dla organizacji.

METODY I NARZĘDZIA
PRACY

 

Pracujemy głównie z wykorzystaniem elementów coachingu. Kluczowe są indywidualne rozmowy z pracownikami, podczas których stosujemy pytania coachingowe a także staramy się rozpoznać motywy i odczucia poszczególnych osób. Przeprowadzamy również wśród pracowników badanie poziomu satysfakcji z pracy, dając możliwość anonimowej odpowiedzi na kluczowe dla organizacji obszary. Dodatkowo prowadzimy obserwacje pracowników w miejscu ich pracy w celu poznania prawdziwego środowiska pracy oraz codziennych problemów. Kolejnym etapem może być przeprowadzenia pełnego procesu coachingowego dla wskazanych przez organizację pracowników, menadżerów.


EFEKTY AUDYTU

 

W wyniku audytu powstaje szczegółowy raport zawierający wnioski z analizy zachowań i postaw pracowników, podsumowanie indywidualnych rozmów z pracownikami i menadżerami, wyniki anonimowego badania satysfakcji oraz całościowe podsumowanie dotyczące rozpoznanych w trakcie audytu problemów. Raport, w zależności o potrzeb może zawierać również analizę kompetencji kluczowych pracowników/ menadżerów objętych badaniem a także dalsze wskazówki rozwojowe. Jeśli w trakcie audytu firma uznała potrzebę przeprowadzenia z pracownikiem coachingu, raport zawiera główne wnioski z przebiegu procesu coachingowego.
Prowadzone w trakcie audytu działania często przyczyniają się do rozstrzygnięcia części. Już sama możliwość otwartej rozmowy z pracownikiem przez trenera/ coacha zewnętrznego daje szansę poznania faktycznych problemów i wpływa na pracownika pozytywnie, podnosząc jego samoocenę. Ścisła współpraca trenera/ coacha z Zarządem organizacji sprawia, że wypracowywane są ciekawe i kreatywne rozwiązania wielu problemów komunikacyjnych i kadrowych. Wiele z tych pomysłów pochodzi od nas.

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych
programach szkoleniowo – rozwojowych?

WYPEŁNIJ FORMULARZ KONTAKTOWY