COACHING DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Niezwykle skutecznym wsparciem na drodze człowieka do zmiany jest coaching. Sprawdza się on w wielu sytuacjach np. wtedy, kiedy mimo niezadowolenia z pracy człowiek nie potrafi wprowadzić zmian w swoim życiu zawodowym. Czasem trudno nam zrozumieć, dlaczego tak się dzieje. Przecież tak bardzo pragniemy zmiany. Coaching pomaga zrozumieć te aspekty. W trakcie sesji Klient przygląda się sobie i aktualnej sytuacji, identyfikuje swoje zasoby i potencjał. W dalszym etapie procesu wypracowuje rozwiązania i stopniowo je wdraża w swojej pracy a także w życiu prywatnym.
Coaching to proces, prowadzony w formie minimum 6 indywidualnych sesji coachingowych w odstępie około półtora do dwóch tygodni od siebie. Pracujemy zgodnie z kodeksem etyki ICF

CELE PROCESU
COACHINGOWEGO

Uzgodnienie celu dla procesu coachingowego Klienta jest kluczowe podczas pierwszych sesji. W takcie każdej sesji pracujemy na celami cząstkowymi, które powinny prowadzić do uzgodnionego w fazie wstępnej celu Klienta. W trakcie procesu coachingowego cel Klienta może ulec zmianie, poprzedni może stracić na znaczeniu. Zadaniem coacha jest podążać za celem Klienta i dbać o to aby poszczególne sesje zmierzały w odpowiednim kierunku. Cele Klienta określane są zgodnie z techniką SMART.

ETAPY PROCESU COACHINGOWEGO

U

ANALIZA

– Omówienie sytuacji i oczekiwań Klienta
– Poznanie celu procesu coachingowego dla Klienta
– Uzgodnienie liczby i częstotliwości odbywania sesji

COACHING BIZNESOWY

– Doprecyzowanie celu procesu coachingowego
– Peprowadzenie minium 6 sesji cochingowych z Klientem co 1,5 do 2 tygodni
– Sesje prowadzone z godnie z kodeksem etyki ICF

d

RAPORT PODSUMOWUJĄCY

– Omówienie przebiegu procesu coachingowego – Omówienie głównych wniosków i efektów procesu coachingowego
– Feedback dla coacha
– Wskazówki rozwojowe dla Klienta (opcja).

STANDARDY PRACY

 

Sesje coachingowe prowadzimy zgodnie ze standardami oraz kodeksem etycznym ICF (International Coach Federation). Ściśle przestrzegamy zasad poufności informacji pochodzących od Klienta. Naszym zadaniem jest wspieranie rozwoju i osiąganie przez naszych Klientów wyjątkowych rezultatów w ich życiu, pracy, karierze i organizacji. Szanujemy potrzeby naszych Klientów i wierzymy, że każdy Klient posiada niezbędne zasoby i umiejętności, aby osiągnąć swoje cele i to on jest najlepszym ekspertem z zakresu swojego własnego życia.


EFEKTY PROCESU
COACHINGOWEGO

 

  • Skuteczne wsparcie rozwoju Klienta i osiągania przez niego pożądanego celu
  • Autoanaliza i ocena skuteczności dotychczas stosowanych schematów działania, myślenia, zachowania
  • Poszerzenie perspektywy, zrozumienie własnych motywów
  • Identyfikacja własnego potencjału i zasobów
  • Podniesienie samooceny i wary we własne możliwości
  • Wypracowanie własnej drogi do realizacji celu, tworzenie nowych rozwiązań i postaw
  • Zaplanowanie konkretnych działań i zachowań
  • Stopniowe wdrażanie zmiany
  • Zwiększenie zaufania do siebie i poprawa satysfakcji z pracy oraz życia osobistego.

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych
programach szkoleniowo – rozwojowych?

WYPEŁNIJ FORMULARZ KONTAKTOWY