O FIRMIE

KIM JESTEŚMY?

Prowadzę młodą, prężnie działającą firmę. Jako INSPIRACJA I ROZWÓJ działam od 2017 roku. Wcześniej przez ponad 22 lata zdobywałam doświadczenie zawodowe, z czego 12 lat jako menadżer. Jestem dyplomowanym coachem i trenerem biznesu.
Od ponad 10 lat zajmuję się szkoleniami a od dwóch lat profesjonalnym coachingiem. Ukończyłam Szkołę Trenerów IBD Business School oraz Szkołę Coachów Akademii SET. Pracuję zgodnie ze standardami ICF, przestrzegając kodeksu etycznego.

Posiadam duże doświadczenie w pracy jako menadżer. Łatwo identyfikuję i rozumiem problemy firm oraz pracowników. Zajmowałam się także marketingiem oraz sprzedażą. Z wykształcenia jestem ekonomistą. Ukończyłam Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz podyplomowe studia Master of Business Administration (MBA) o specjalizacji Zarządzanie Przedsiębiorstwem.

Mam za sobą liczne wystąpienia publiczne oraz organizowanie konferencji i seminariów dla przedsiębiorstw a także Klientów indywidualnych.

Towarzyszę ludziom w zmianach, szczególnie zawodowych. Pomagam dostrzec to czego ludzie często nie widzą – własny potencjał i swoje mocne strony. Mobilizuję do podsumowań oraz inspiruję do podejmowania działań. Współpracuję z organizacjami oraz Klientami indywidualnymi.

Misją naszej firmy jest wspieranie organizacji a także klientów indywidualnych w rozwoju, pomoc w odkrywaniu potencjału osobowego oraz mobilizowanie do trwałej zmiany w celu podnoszenia efektów i satysfakcji w życiu zawodowym i prywatnym.

Nasze usługi bazują na koncepcji unikalnego podejścia do każdego człowieka. Programy rozwojowe konstruujemy w oparciu o wnikliwą analizę i uważne zgłębianie potrzeb. Dzięki takiemu podejściu zyskujemy coś bardzo cennego – zaufanie ludzi oraz wiedzę o nich samych. Na tej podstawie budujemy adekwatne do potrzeb i oczekiwań programy rozwojowe. Wypełniamy je odpowiednio skomponowanym pakietem usług: analizą zachowań, szkoleniami, treningami, e-learningiem oraz coachingiem.

Kompleksowy program szkoleniowo-rozwojowy zawiera pełny zestaw usług i pozwala realizować wiele celów jednocześnie. Każdy nasz program rozwojowy opiera się o diagnozę i akcentowanie mocnych stron ludzi, jako głównego czynnika ich sukcesu.

ZAINSPIRUJEMY CIĘ DO ZMIANY!
CZYM SIĘ
WYRÓŻNIAMY

Indywidualne
podejście.

Każdorazowo opracowujemy programy dopasowane do zdiagnozowanych potrzeb organizacji oraz Klienta indywidualnego. Nasza oferta nie jest sztywnym, powtarzanym programem szkoleniowym. Zawsze uwzględnia zdiagnozowane w trakcie prowadzonej przez nas obserwacji obszary do rozwoju, problemy oraz luki kompetencyjne poszczególnych osób.

Dopasowanie programów
do specyfikacji klienta

Realizacja programu poprzedzona jest wnikliwym badaniem kultury i struktury organizacyjnej firmy oraz dokładną analizą przypadków firmy lub Klienta indywidualnego. Bogate doświadczenie korporacyjne trenera pozwala na korzystanie z wielu różnorodnych praktycznych przykładów.

Bogactwo
i kompleksowość oferty.

Oferowane przez nas produkty Klienci mogą nabywać oddzielne, a także w pakietach. Jako pakiet, kompleksowy program szkoleniowo – rozwojowy przynosi największe efekty, ponieważ pozwala zrealizować jednocześnie kilka celów. Posiadając bogatą ofertę produktów mamy większą szansę ułożenia dla Państwa takiej propozycji, która będzie najbardziej zadowalająca.

Dotychczasowe sukcesy
i wysoka skuteczność.

Każda dotychczasowa współpraca i realizacja wiąże się z maksymalnym zaangażowaniem trenera/ coacha i koncentracją na problemach Klienta. Zakończona jest ona pozytywnymi, namacalnymi efektami w postaci zmiany postaw i zachowań, podniesienia wiedzy, rozwoju umiejętności a przede wszystkim mobilizacji do zmiany i wprowadzenia usprawnień zawodowych i życiowych. Zawsze pozostawiam trwały ślad w postaci podniesienia poczucia wartości i motywacji ludzi, z którymi współdziałam.
Unikalna forma prowadzenia
szkoleń – stacjonarnie
oraz e-learningowo.
Zajęcia stacjonarne uzupełniono częścią e-learningową. Zazwyczaj szkolenia odbywają się w jednej wybranej formule – stacjonarnie albo e-learningowo. Połączenie dwóch form uczestniczenia w szkoleniach jest bardziej wydajne, ponieważ pozwala uczestnikom szkoleń powtórzyć i utrwalić wiedzę merytoryczną, sprawdzić postępy w nauce poprzez wykonanie testów, pozwala zgłębić dodatkowe materiały edukacyjne – prezentacje i materiały trenera, a także udostępnia narzędzia do przećwiczenia i wdrożenia nowych rozwiązań w konsultacji z trenerem.

Wnikliwe
i szczegółowe raporty.

Oferowane przez nas produkty Klienci mogą nabywać oddzielne, a także w pakietach. Jako pakiet, kompleksowy program szkoleniowo – rozwojowy przynosi największe efekty, ponieważ pozwala zrealizować jednocześnie kilka celów. Posiadając bogatą ofertę produktów mamy większą szansę ułożenia dla Państwa takiej propozycji, która będzie najbardziej zadowalająca.

Elastyczne
produkty.

Nasze programy mogą być modyfikowane w trakcie ich realizacji. W przypadku kiedy podczas obserwacji pracowników na stanowiskach ich pracy oraz wywiadów z pracownikami zostaną zdiagnozowane nowe potrzeby rozwojowe oraz problemy pracowników, program może zostać zmodyfikowany. Możliwe jest wprowadzenie dodatkowych usług oraz wydłużenie czasu trwania programu obejmującego: czas obserwacji pracownika w celu uzyskania bardziej wiarygodnych wniosków, czas trwania szkolenia z uwagi na spore braki wiedzy merytorycznej, czas trwania sesji coachingowych na wyraźne życzenie pracownika/ Klienta, dodatkowe rozmowy z pracownikami oraz Zarządem itd.
NASZ ZESPÓŁ

MAŁGORZATA POŁOK

Dyplomowany coach oraz trener biznesu. Ukończyła Szkołę Trenerów IBD Business School oraz Szkołę Coachów Akademii SETT. Posiada tytuł MBA z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem.

Posiada ponad 22 lata doświadczenia zawodowego, z czego ponad 10 lat w zakresie prowadzenia szkoleń, warsztatów rozwojowych oraz rekrutacji oraz 12 lat jako menadżer. Od ponad 2 lat prowadzi profesjonalne sesje coachingowe. Jest praktykiem w dziedzinie marketingu, PR i sprzedaży. Prowadziła liczne wykłady i prelekcje. Zorganizowała wiele kongresów, seminariów oraz eventów. Pełna pomysłów i otwarta na ludzi. Inspiruje i sama wciąż poszukuje inspiracji.

Prywatnie żona i mama trójki dzieci. Kocha ludzi, naturę i podróżowanie. Nieustannie wspiera innych w ich działaniach.

OPINIE KLIENTÓW

Polecam Panią Małgorzatę Połok, jako odpowiedzialnego i godnego zaufania pracownika, współpracownika i menadżera, a przede wszystkim jako inspirującego i pełnego pasji trenera oraz coacha.

Mirosław Jakowiecki

Prezes Zarządu
Pekao Faktoring

ZOBACZ WIĘCEJ

Pani Małgorzata Połok to mistrz wiedzy empirycznej, prostego i emocjonującego jej przekazu; to ekspert, który pomoże Wam jak umiejętnie pokierować procesem zmiany w swoim życiu, aby odnieść sukces.

Agnieszka Maciag

specjalista
ds. finansów i bankowości

ZOBACZ WIĘCEJ

Szkolenia prowadzono z dużym zaangażowaniem i starannością. Pani Małgorzata Połok przeprowadziła łącznie 9 godzin zajęć. Uczestnikami szkolenia byli pracownicy firmy Sobfol Sp. z o. o.

Marek Sobstyl

V-ce Prezes Zarządu

ZOBACZ WIĘCEJ

Pani Małgorzata potrafi przekazać wiedzę specjalistyczną w sposób komunikatywny i ciekawy dla uczestników. Szeroki zakres materiału został omówiony wyczerpująco i przejrzyście.

Dariusz Jodłowski

Prezes
Pracodawcy Lubelszczyzny LEWIATAN

ZOBACZ WIĘCEJ

Szkolenie przeprowadzone przez Panią Małgorzatę Połok dostarczyło moim pracownikom bardzo cenną wiedzę dotyczącą sprzedaży i profesjonalnej obsługi Klienta. Całość został dopasowana i doskonale uwzględniła branżę, w której działamy.

Grażyna Bochno

Właściciel
Gabinet Kosmetyczny KOSMED

ZOBACZ WIĘCEJ

Z pełnym przekonaniem rekomenduję Panią Małgorzatę Połok jako coacha, audytora, trenera i mediatora w obszarach komunikacji personalnej, motywacji oraz rozwoju pracowniczego.

Ireneusz Zimoch

Wiceprezes Zarządu
KOM-EKO S.A.

ZOBACZ WIĘCEJ – STRONA 1

ZOBACZ WIĘCEJ – STRONA 2

Pani Małgorzata Połok jest oceniana przez nas jako profesjonalista i skuteczny trener - coach. Potrafiła zainspirować uczestników do ciekawych konwersacji i głębokich przemyśleń oraz do wymiany doświadczeń. Swoją postawą trener zachęcał pracowników do otwartości i podejmowania aktywnych działań.

Bogumił Krzyszczak

Prezes Zarządu
SKOK im. Z. Chmielewskiego

ZOBACZ WIĘCEJ – STRONA 1

ZOBACZ WIĘCEJ – STRONA 2

Starostwo Powiatowe rekomenduje Panią Małgorzatę Połok jako rzetelnego, elastycznego i profesjonalnego trenera świadczącego usługi szkoleniowe. Całość współpracy przebiegła na najwyższym poziomie.

Paweł Pikula

Starosta Lubelski

ZOBACZ WIĘCEJ