KONCEPCJA

Czego możesz oczekiwać od nas dla siebie
lub swojej organizacji?

NASZA KONCEPCJA

Każdy człowiek to unikalna postać o odmiennych potrzebach i zasobach. Dotarcie do nich wymaga wielkiej uważności, otwartości i empatii. Trudno jest zrozumieć człowieka bez poznania jego sytuacji, punktu widzenia oraz motywów jakie nim kierują. To jednak najlepsza droga do tego, aby poznać oczekiwania, problemy i emocje drugiego człowieka. To sposób do odkrycia możliwości jego rozwoju oraz zaprojektowania programu wsparcia.

Nasze programy bazują na powyższej koncepcji. Powstają jako wynik prowadzonej analizy i uważnego zgłębiania potrzeb. Koncentrują się na drugim człowieku, traktując go jako jedyną niepowtarzalną istotę. Nawet w dużych organizacjach stwarzamy pracownikom możliwość podzielenia się swoimi przemyśleniami i odczuciami. Zawsze pokazujemy ludziom, że ich opinia jest ważna i bardzo cenna. Zachęcamy do otwartości i autorefleksji.

Dzięki takiemu podejściu zyskujemy coś bardzo cennego – zaufanie ludzi oraz wiedzę o nich samych. Na tej podstawie budujemy adekwatne do potrzeb i oczekiwań programy rozwojowe. Wypełniamy je odpowiednio skomponowanym pakietem usług: analizą zachowań, szkoleniami, treningami, e-learningiem oraz coachingiem. Program może więc zawierać wszystkie występujące w odpowiedniej kolejności usługi lub część z nich, w zależności od specyfiki i oczekiwań Klienta.

CZEGO MOŻESZ OCZEKIWAĆ OD NAS
TY SAM LUB TWOJA ORGANIZACJA?

 • Damy Ci uważność i zrozumienie
 • Przeprowadzimy wnikliwą analizę
 • Odnajdziemy unikalne zasoby i potrzeby
 • Przekażemy wzmacniający i motywujący feedback
 • Rozwiniemy pożądane umiejętności
 • Pogłębimy wiedzę i poszerzymy perspektywy
 • Podniesiemy samoocenę i pewność siebie
 • Zidentyfikujemy problemy, motywy i odczucia
 • Będziemy Cię wspierać w tworzeniu optymalnych, często nowych
  rozwiązań
 • Odnajdziemy odpowiedzi na kluczowe pytania
 • Zmobilizujemy Cię do podejmowania działań
 • Będziemy Ci towarzyszyć i wspierać Cię w trakcie zmiany

ZAINSPIRUJEMY CIĘ na wielu poziomach!

KONSTRUOWANIE
PROGRAMÓW

Nasze programy budujemy z kilku uzupełniających się, występujących kolejno po sobie usług. Kompleksowy program szkoleniowo-rozwojowy zawiera wszystkie nasze usługi. Pozostałe programy koncentrują się na wybranej grupie celów do realizacji.

WYBIERZ MODEL WSPÓŁPRACY


Kompleksowy program szkoleniowo - rozwojowy

 

 

 

 

 

Zobacz dokładny opis poszczególnych etapów

ZOBACZ WIĘCEJ


Szkolenia dla pracowników oraz kadry menadżerskiej

 

Zobacz dokładny opis poszczególnych etapów

ZOBACZ WIĘCEJ


Coaching biznesowy

 

Zobacz dokładny opis poszczególnych etapów

ZOBACZ WIĘCEJ


Audyt pracowniczy

 

Zobacz dokładny opis poszczególnych etapów

ZOBACZ WIĘCEJ


Twoja koncepcja

Tutaj powstanie indywidualna koncepcja pracy z Twoją organizacją, poprzedzona spotkaniem i omówieniem sytuacji oraz szczególnych potrzeb jej potrzeb Twojej organizacji.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Jak wygląda współpraca?

 • Organizujemy spotkanie, podczas którego omawiamy takie obszary jak: przyczyny zainteresowania programem rozwojowym dla pracowników, cele programu, specyfika działalności firmy i kluczowe problemy, charakterystyka grupy pracowników, których program będzie dotyczył, czas trwania programu i optymalne terminy, preferowane narzędzia i metody pracy trenera, dotychczasowe doświadczenia z przeprowadzonych programów rozwojowych.
 • Analizujemy istotne z punktu widzenia programu materiały, dokumenty, informacje, takie jak: struktura organizacyjna firmy, zakres zadań i obowiązków pracowników, wyniki dotychczasowych szkoleń i programów rozwojowych, opinie osób kluczowych, otoczenie organizacji i jej przewagi konkurencyjne.
 • Dobieramy usługi rozwojowe obejmujące analizę zachowań, szkolenia, treningi indywidualne, coaching biznesowy. Odpowiednio je zestawiając konstruujemy z nich Program rozwojowy dla firmy.
 • Kalkulujemy koszt realizacji całego programu i prezentujemy harmonogram pracy.
 • Podpisujemy umowę o współpracy oraz klauzulę poufności.
 • Rozpoczynamy realizację programu.
 • Organizujemy spotkanie podsumowujące, podczas którego prezentujemy wyniki programu, wnioski, pomysły i szczególne zalecenia rozwojowe.
 • Koniec programu rozwojowego to często początek następnego – uzupełnionego o dodatkowe usługi lub obejmujący inną grupę pracowników

Kompleksowy program szkoleniowo - rozwojowy

 

 

 

 

Zobacz dokładny opis poszczególnych etapów

ZOBACZ WIĘCEJ


Coaching dla klientów indywidualnych

 

Zobacz dokładny opis poszczególnych etapów

ZOBACZ WIĘCEJ


Twoja koncepcja

Tutaj powstanie indywidualna koncepcja pracy z Tobą, poprzedzona spotkaniem i omówieniem Twojej sytuacji i szczególnych potrzeb.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Jak wygląda współpraca?

 • Organizujemy spotkanie, podczas którego omawiamy takie obszary jak: przyczyny zainteresowania programem rozwojowym, cele programu, sytuacja Klienta, czas trwania programu i dogodne terminy, preferowane narzędzia i metody pracy, dotychczasowe doświadczenia z przeprowadzonych programów rozwojowych.
 • Wybieramy usługę rozwojową: trening umiejętności lub coaching albo odpowiednio zestawiamy usługi i konstruujemy z nich Program rozwojowy dla Klienta.
 • Kalkulujemy koszt realizacji całego programu i prezentujemy harmonogram pracy.
 • Zawieramy kontrakt (ustnie lub na papierze).
 • Rozpoczynamy realizację programu.
 • Organizujemy spotkanie podsumowujące, podczas którego omawiamy wyniki naszej wspólnej pracy i wnioski.
 • Koniec programu może być początkiem następnego, nastawionego na realizację kolejnych celów.

 

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych
programach szkoleniowo – rozwojowych?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI