Ten blog jest poświęcony tematyce satysfakcji zawodowej oraz rozmaitym drogom do tego, aby ją osiągnąć. Każdy z nas, bez względu na to, czy jest pracownikiem etatowym, menadżerem, właścicielem firmy czy osobą prowadzącą dom, dąży to tego, aby mieć zadowolenie ze swojej pracy. Dla każdego z nas ta satysfakcja zawodowa będzie miała inny wymiar oraz inne znaczenie, ponieważ będzie zaspakajała odmienne potrzeby i wartości. Jedno jest pewne – wszyscy pragniemy mieć zadowolenie ze swojej pracy. A dzięki niej chcemy realizować własne cele i prowadzić bardziej satysfakcjonujące życie.

Będę tutaj rozważała przyczyny braku satysfakcji zawodowej wśród ludzi. Zarówno te, które są w nas samych, jak i te, z którymi spotykamy się w organizacjach i zespołach. Przyjrzę się badaniom, statystykom oraz wypowiedziom specjalistów zajmujących dziedziną satysfakcji zawodowej. Odniosę się do własnych doświadczeń wynikających z wieloletniej pracy z zespołami na różnych szczeblach organizacyjnych. Wreszcie przytoczę własne przemyślenia, pomysły i rozwiązania, których efektem może być znacząca poprawa satysfakcji zawodowej. Będę przytaczała własne przykłady ale, również narzędzia wielu autorów i praktyków, które sprawdziłam i gorąco polecam.

Zapraszam do wspólnych rozważań!